انتخابات امور اجتماعی سال ۲۰۲۳ - برای داشتن جامعه‌ای قدرتمندتر.

 

اینجا وبسایت انتخابات امور اجتماعی سال ۲۰۲۳ است.

کلیه اطلاعات مربوط به انتخابات از جمله نحوه انجام انتخابات، این که چه کسانی حق رأی دارند و چه کسانی را

می‌توان انتخاب کرد و بسیاری موارد دیگر را می‌توانی در اینجا ملاحظه کنی!

 

انتخابات امور اجتماعی چیست؟

این انتخابات -پس از انتخابات اروپا و انتخابات پارلمان- به لحاظ اهمیت در جایگاه سوم در آلمان قرار دارد.

قریب ۵۲ میلیون نفر در سال جاری به شرکت انتخابات پارلمان امور اجتماعی بازنشستگی و بیمه درمانی فراخوان شده‌اند. هدف: همه کسانی که سهم بیمه پرداخت کرده و خدمات دریافت می‌کنند باید بتوانند در تعیین سرنوشت بیمه خود نقش داشته باشند.

 

چه چیزی نصیب من می‌شود؟

حضور تو در انتخابات، باعث تحکیم و تقویت پارلمان امور اجتماعی می‌شود.

اخذ تصمیمات مهم در خصوص بازنشستگی و بهداشت و درمان، و دفاع از منافع تو به عهده پارلمان امور اجتماعی است. این پارلمان در مورد بودجه شرکت‌های بیمه و در نتیجه نحوه استفاده از سهم بیمه تو تصمیم‌گیری می‌کند.

در خصوص شرکت‌های بیمه درمانی، این پارلمان هم‌چنین در خصوص تعرفه‌های اختیاری و امکانات تکمیلی (Bonusprogramme)  نیز تصمیم‌گیری می‌کنند. علاوه بر این، پارلمان امور اجتماعی تضمین می‌کند که شرکت بیمه تو خدمات خوبی را ارائه دهد و برای مثال مشاوران داوطلبی را برای پاسخگویی به سوالات تو به خدمت بگیرد.

و بسیاری موارد دیگر. این چیزی است که نصیب تو می‌شود.

 

آیا من واجد شرکت در انتخابات هستم؟

اگر در صندوق بازنشستگی فدرال آلمان یا صندوق جایگزین دیگری بیمه شده باشی، حق رأی داری.

یعنی در شرکت‌های TK ،BARMER ،DAK-Gesundheit ،KKH و یا hkk. قاعده کلی: همه افرادی که سهم بیمه پرداخت کرده یا می‌کنند و حداقل ۱۶ سال دارند حق شرکت در انتخابات دارند.

 

چی کسی را می‌توانم انتخاب کنم؟

برای انتخابات امور اجتماعی فهرستی از نامزدهای انتخاباتی در اختیارت قرار می‌گیرد.

این افراد خود نیز تحت پوشش بیمه هستند، منافع مردم را به خوبی می‌شناسند و بدون داشتن وابستگی سیاسی، داوطلبانه مشتاق فعالیت در این زمینه‌اند. در این وبسایت می‌توان مروری کلی به همه فهرست‌های انتخاباتی و لینک‌های اطلاع‌رسان مربوط به سایت‌های شرکت‌‌های بیمه داشت.

 

چگونه می‌توانم در انتخابات شرکت کنم؟

اوراق مربوط به انتخابات را از طریق پست دریافت می کنی. پس از آن کافی است یکی از فهرست‌ها را انتخاب کنی، مقابل آن علامت بگذاری، همه را داخل پاکت قرمز قرار دهی و با پست ارسال کنی. ارسال برگه‌های رأی‌گیری رایگان است. رأی‌دهندگان نابینا و کم‌بینا می‌توانند درخواست دریافت سی‌دی صوتی و شابلون برگه رأی نمایند.

مهم: صندوق فدرال بازنشستگی و شرکت‌های بیمه درمانی تنها در صورت درخواست متقاضی برای وی شابلون برگه رأی ارسال می‌کنند.

 

به علاوه، در سال جاری برای نخستین بار رأی‌گیری آنلاین توسط برخی از شرکت‌‌های بیمه ارائه می‌شود.

 

Logo Sozialwahl 2023
Logo Sozialwahl 2023